info@eskisehir.edu.tr

Kalite Yönetim ve Akreditasyon

Akreditasyon : Yükseköğretim Programlarında yürütülen eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin, bağımsız ve yetkin kuruluşlar tarafından, kalite ve evrensel ölçütler doğrultusunda onaylanması ve belli aralıklarla tekrar değerlendirilmesi işlemidir.​

Akreditasyonun Faydaları:

Akademik faaliyetlerde kalite güvencesinin belgelenmesi,
Eğitim-öğretim programlarının uluslararası normlara göre planlanması,
Akademisyen ve idari çalışanların kurumlarıyla gurur duymalarının sağlanması,
Öğrencilerde aidiyet duygusunun yükselmesi,
Programları sürekli gözetleyen bir üçüncü gözün ortaya çıkması,
Akademik ve idari personelde bir otokontrol mekanizmasının yaratılmasıdır.

Akreditasyon Süreci:

Bölümlerimizin eğitim-öğretim bakımından akredite edilmeleri için başlanan çalışmalara özdeğerlendirme raporlarının hazırlıklarıyla devam edilmektedir.
Özdeğerlendirme raporlarımız FEDEK ölçütlerine göre Fakülte Akreditasyon Komisyonu tarafından hazırlanmaktadır. 2009 yılında kurulan FEDEK, ülkemizde temel bilimler alanında öğretim programlarını değerlendiren ve YÖK tarafından resmen kabul edilen yegane ulusal kuruluştur.


FEDEK Değerlendirme Ölçütleri için TIKLAYINIZ

 

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Fakülte Kalite Komisyonu

FEDEK

FEDEK (Tüm bölümler 2. çevrimde 5 yıl akredite)  2013-2018 ve 2018-2023

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri

Kurumiçi Değerlendirme Raporu (KİDR)

Eskişehir Teknik Üniversitesi Kalite Güvence Yönergesi