info@eskisehir.edu.tr

Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Atamızın dediği gibi “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Fendir” bilinci ile araştırma ve eğitim faaliyetlerimizi en üst düzeyde yapma gayreti içerisinde olan Fakültemiz, “temel bilimler” olarak adlandırılan 3 ü laboratuvarlı olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Bunlar Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik ve Matematik Bölümleridir. Eğitim-Öğretim İstatistik ve Kimya da zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı ile %30 İngilizce %70 Türkçe iken Biyoloji, Matematik ve Fizik Bölümlerinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıf ile %100 Türkçedir. 2021 Yılı itibari ile fakültemiz de 163 güçlü, seçkin ve dinamik öğretim elemanı lisans, lisansüstü dersleri ve akademik faaliyetleri yürütmektedir. 1403 lisans öğrencimiz, 600'den fazla da lisansüstü öğrencimiz bulunmaktadır. 

Etkili araştırmanın eğitime pozitif yansıyacağı bilinciyle tüm araştırma faaliyetleri akademik kadromuzun önceliği olmaktadır. Akademik kadromuz nitelikli dergilerde yayınlar yapmakta, ulusal ve uluslararası projelerde çalışmaktadırlar.

Yaptığımız yayınlar ile üniversitemizin amiral gemisi olan fakültemiz, FEDEK akreditasyon kuruluşu tarafından da akredite edilmiştir. Fakültemiz de Fizikte 23, Biyolojide 14, Kimyada 20 araştırma laboratuvarı, İstatistikte 5 ve Matematikte 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. 

Fakültemizi diğer fakültelerden ayıran en önemli özellik güçlü laboratuvarları, güçlü alt yapı olanakları ve böylece nitelikli eğitim öğretim vermesidir. Ayrıca tüm öğrencilerimizin diğer bölümlerde anadal ve yandal yapma imkanı mevcuttur. 2021 Güz dönemi itibari ile Fakültemiz Bölümlerinde disiplinler arası üç yandal programı açılmıştır. Bunlar İstatistik Bölümü koordinatörlüğünde İş Analitiği, Biyoloji Bölümü koordinatörlüğünde (KBRN) Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma, Fizik Bölümü koordinatörlüğünde Nanobilim yandal programlarıdır. Bu yandal programlarının amacı, öğrencilerimizi sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgibeceri ve yetkinliklerle donatmaktır.  

Öğrenci merkezli eğitim yapan fakültemiz de, lisans ve lisansüstü tüm öğrencilerimize Akademik Danışmanlık hizmeti verilmektedir. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız Erasmus programı kapsamında Avrupa da pek çok üniversiteyi ziyaret ederek akademik ve eğitim faaliyetinde bulunmuşlardır. Fakültemizde Biyoloji, Fizik, İstatistik Bölümlerinde staj zorunlu olup, Matematik ve Kimya Bölümlerinde isteğe bağlıdır.

Fakültemizde nitelikli akademisyenler ve laboratuvar alt yapısı olmakla beraber, başarıyı sağlayacak olan sizlerin isteği, azmi ve çalışkanlığı olacaktır. Bu yüzden, başarı için sizin çok çalışmanız gerekecek ve daha sonra bu çalışmanın sonucunda bilimsel, mesleki ve sosyal yetkinliklerle mezun olacaksınız.  Sizlerin bu yetkinliklere sahip olduğunuzu bilmek bizim en büyük gücümüzdür. 

 Prof. Dr. Yeliz MERT KANTAR

 DEKAN