info@eskisehir.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

 

Neden Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi?

·         Ünversitenin yaklaşık 60 yıllık akademik geleneği ile örtüşen yaşam boyu öğrenme odaklılığı,
·         Üniversitenin akademik ve idari yetkinliğinin EUA tarafından onaylanmış olması,
·         Fakültenin sürekli iyileşme yaklaşımı,
·         Fakültenin tüm bölümlerinin akredite olması,
·         Güçlü akademik kadrosu,
·         Güçlü altyapısı ve laboratuvar olanakları,
·         Yurtdışı ve yurtiçi değişim programları,
·         Yurtdışı  üniversitelerle ortak çift diploma olanakları,
·         Öğretim dilinin  bazı bölümlerde %30 İngilizce olması,
·         İkinci yabancı dil öğrenme olanakları,
·         Herkes için erişilebilirlik düzeyi yüksek kampüs olanakları,
·         Üniversitenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları.

Fakültemiz nerededir?

- Fakültemiz Yunus Emre Kampüsünde bulunmaktadır. Konum bilgisi için TIKLAYINIZ

Eskişehir öğrenciye ne gibi olanaklar sunar?

-Eskişehir, Türkiye’de yaşam kalitesi ve standartları gözetildiğinde son yıllarda yaşanabilirlik standardı en yüksek kentler sıralamasında ilk sıralarda yer almaktadır.  Bir öğrencinin genel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilimsel, sosyal ve kültürel olanaklar sağlayan ilimizin çekiciliği her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde okur-yazar oranı en yüksek üçüncü il olan Eskişehir’de en dikkat çekici özelliklerden biri de sanata olan ilgidir. Şehir, sinema izleyici sıralamasında 5’inci sırada yer almakta ve 2 senfoni orkestrası, 10 adet tiyatro salonu, 4 büyük alış veriş merkezi ve her bütçeye uygun eğlence olanakları sunan kent, tam bir öğrenci cennetidir. İki büyük üniversiteye sahip olan şehirde, şehir kimliğini öğrenci etkinlikleri ve ihtiyaçları belirlemektedir. Kent ve kent yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiye Eskişehir Valiliğinin sayfasından (http://www.eskisehir.gov.tr/)  ulaşılabilir.

....@eskisehir.edu.tr uzantılı mail adresi ve şifremi nasıl alabilirim?

-Şifre ve mail adresleri işlemleri için TIKLAYINIZ

Fakültede Hazırlık Sınıfı Mevcut mudur?

-Kimya ve İstatistik Bölümlerinde zorunlu hazırlık sınıfı vardır. Fizik, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde ise isteğe bağlıdır.

Fakültenin Öğretim Dili Nedir?

-Kimya ve İstatistik Bölümlerinde dersler %30 İngilizce olup, diğer bölümlerde öğretim dili %100 Türkçe'dir.

Eğitimim esnasında başka bir yabancı dil öğrenebilir miyim?

-Fen Fakültesi öğrenim dili olan İngilizce dışında ikinci yabancı dil öğrenme olanaklarını da sunmaktadır. Seçmeli ders havuzunda bulunan Fransızca, Almanca, Rusça ve Çince gibi yabancı dil derslerini alarak belirli bir seviyede ikinci yabancı dil öğrenme şansınız her zaman bulunmaktadır.

Değişim programlarıyla yurtdışına gidebilir miyim?

-Günümüzde Temel Bilimler eğitiminin evrensel boyutu düşünüldüğünde gerek bilimsel gerekse kültürel değişim programları kaçınılmaz ve sürekli eğitim hedefi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu yüzden üniversitenin de politikası ve vizyonu çerçevesinde öğrenciler yurt dışına gönderilmek için teşvik edilmekte ve bu çerçevede onlara birçok olanak sunulmaktadır. Erasmus Öğrenci değişim programı Avrupa’daki birçok üniversitede ders alabilmek için önemli araçlardan birisidir. Ayrıca yaz stajları için de Erasmus sizlere yurt dışında çalışma olanakları sunabilmektedir.

Çift Anadal ve Yan Dal nedir?  Koşulları nelerdir?

-Çift Anadal; başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Yandal; bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.  Fakültemiz bölümlerindeki Çift Anadal ve yandal programlarına her yarıyılda ilan edilen kontenjanlar ve başvuru koşulları dahilinde öğrenci kabul edilmektedir. 

YÖNERGE İÇİN TIKLAYINIZ

Fakültedeki zorunlu staj uygulaması var mıdır?

-Biyoloji, Fizik ve İstatistik Bölümlerinde staj zorunlu olup, diğer bölümlerde isteğe bağlıdır. 20 günden az olmamak kaydı ile isteyen tüm öğrencilerimiz staj yapabilmekte, gerekli sigortaları Fakültemiz tarafından yapılmakta, Başarılı olmaları durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile transkriptlerine işlenebilmektedir. Staj hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ

Proje Tabanlı Staj (PTS) nedir? Nasıl başvurulur?

-Firmaların faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek olan projeler için, Eskişehir Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan tüm fakülte ve bölümlerden stajyer öğrenci seçimi yapılabilen, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasına katkı sağlayan etkin ve sonuç odaklı bir staj programıdır. Bu programda;

Öğrenciye staj sürecince bir akademik danışman ve bir endüstriyel danışman eşlik etmekte,

Öğrenci, staj sürecinde belirli bir projeye odaklanmakta ve süreçlere daha çabuk uyum sağlamakta,

Firmanın isteğine bağlı olarak staj süresi minimum 45 ile maksimum 90 iş gün arasında olabilmekte,

Firma, stajyerini Üniversite’nin ön elemeden geçirdiği öğrenciler arasından seçebilmekte ve isterse gerekli görüşme ve sınavları kendisi yapabilmekte,

Konusu belli olan bir projede çalışacak öğrenci, staj öncesi ön hazırlık yapma imkânına sahip olabilmektedir.

PTS firmaların çağrısı ile yapılır. Çağrılar için TIKLAYINIZ

Bölümler arası Yatay Geçiş mümkün müdür?

-Eşdeğer düzeyde diploma programlarına belirlenen kontenjanlar dâhilinde üçüncü yarıyıl başında yatay geçiş yapılabilir. Bu geçişte programın öğrenim dili ve genel not ortalaması en temel etkendir.

Akademik Danışman kimdir?

-Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm/program başkanının önerdiği bir öğretim elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer vb. konularda bilgilendirir ve yönlendirir. Danışman, ekle/sil haftasında ve dönem boyunca çalışma odasında bulunacağı saatler ile haftalık ders programını ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir yazıyla ilgili bölüm/program başkanlığına bildirir. Bölüm/program başkanı, bu danışmanın yerine kayıt süresince bir öğretim elemanının geçici danışman olarak dekanlıkça/müdürlükçe atanmasını sağlar ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Öğrenciler dilediklerinde öğretim elemanlarıyla görüşebiliyorlar mı?

-Öğretim elemanlarının ve yöneticilerin kapıları her zaman öğrencilere açıktır. Ayrıca her öğrenciyi dört yıllık eğitimi boyunca izleyecek ve yardımcı olacak Akademik Danışmanlar da öğrencilerle sıkı bir iletişim halindedirler.

Lisans eğitimi esnasında öğrencilere yönelik maddi destekler var mıdır?

-Öğrencilere akademik anlamda, uluslararası bilimsel toplantılarda bildiri, poster sunmaları ve uluslararası yarışmalara katılmaları, sanat çevrelerinde sanat etkinliklerini ve halk danslarını sergilemeleri teşvik edilmekte ve maddi olarak desteklenmektedir. Ayrıca ihtiyaca göre öğrenciler çeşitli birimlerde kısmi zamanlı öğrenci işçi olarak istihdam edilebilmektedir.

Mezun olabilmek için hangi şartları sağlamalıyım?

-240 AKTS ders alıp başarmış olmak, bölümün gerektirdiği Seçmeli, Mesleki Seçmeli Dersleri ve Stajı (Zorunlu Bölümlerde) başarmak ve GNO 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. %30 Zorunlu İngilizce bulunan Bölümlerde bunlara ek olarak 72 AKTS'lik İngilizce ders alıp başarmış olmak şartı vardır. GNO sağlamış olsanız da Mezuniyet koşulunu sağlayıp sağlamadığınızı Transkriptinizden mutlaka kontrol ediniz (Yerine işlemleri vs. yapılmış mı?). Bütun bu işlemler tamamlandı ise dilekçe ile öğrenci işlerine başvurabilirsiniz.

Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

- Kayıt işlemleri Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde Online olarak yapılmaktadır. Kayıt Yenileme İşlemleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

İlk Kayıtta Eğer e-Devlet üzerinden online kayıt yaptırdıysanız, oradan size verilen çıktıyı mutlaka öğrenci işlerine teslim etmelisiniz.

Kayıt Yenileme İşlemleri İle ilgili Videoyu İzlemek İçin TIKLAYINIZ.

Bir dönemde kaç AKTS lik ders alabilirim?

-Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

Ekle-Sil Haftası Nedir?

-“Ekle/Sil Haftası” içinde; öğrenci seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapmak ihakkına sahiptir,  Öğrenci bu isteğini akademik danışmanına bildirecektir. Akademik danışmanı gerekli görürse akademik danışman ve öğrenci onaylarını kaldırarak, öğrenciyi Öğrenci Bilişim Sistemine yönlendirecektir. “Ekle/Sil Haftası” sonuna kadar tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır. “Ekle/Sil Haftası” sonunda akademik danışman onayı olmayan, öğrencinin seçtiği dersler üzerinden silinecektir.

Diğer Üniversitelerden Ders alabilir miyim?

(1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci; Senato tarafından kabul edilen Yönerge çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri, o dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir. Dilekçe için TIKLAYINIZ
(2) Öğrenciler, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.Dilekçe için TIKLAYINIZ
(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.
(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf başarı notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YERİNE işlemi nedir?

-Öğrenci “Not Durum Belgesi”nde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır. Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) başvurması gerekmektedir. Kayıt tarihlerinden sonra “Yerine” işlemi için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Akademik Uyarı Nedir?

GNO 2.00'ın altındaki öğrenci Akademik Uyarı alır. Bu dönemde Başarısız dersleri (harf notu FF, YZ ve DZ) öğrencinin üzerine sistem tarafından otomatik olarak yüklenecek ve öğrenci bu dersleri bırakamayacaktır. Eğer bu derslerden herhangi bir tanesi çeşitli nedenlerle öğrencinin üzerine yüklenmemişse; öğrenci, “Öğrenci İşleri Birimi” ile temasa geçerek ilgili ders/derslerin yüklenmesini sağlamakla yükümlüdür. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ veya DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci; “Ders Tekrarı” uyarısı alır, harf notu CC’nin altındaki dersleri sistem tarafından otomatik olarak üzerine yüklenir ve bu dersleri bırakamaz.

Derslere Devam Zorunluluğu var mıdır?

-Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı derslerin ve derslerin uygulamalı kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde öğrenci devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersin dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez.

Dersten Çekilebilir miyim? Daha sonra bu dersi almam gerekir mi?

-Öğrenci ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın onayıyla dilekçe ile başvurarak dersten çekilebilir. Öğrenci bir dönemde en fazla bir ders olmak üzere bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en çok 8 dersten çekilebilir. 

DGS ile gelenler 6, Yatay geçişle gelenler ise lisans öğrenimi boyunca en fazla 4 dersten çekilebilir. Zorunlu dersten çekilenler, çekildikleri dersleri; seçmeli derslerden çekilenler ise çekildikleri dersi veya başka bir seçimlik dersi almak zorundadır.

Mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan ders alan mezun durumundaki öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmaksızın bu derslerden ilgili dönemin sonuna kadar çekilebilirler. Bu dersler için SD notu kullanılır. Erasmus’la yurt dışına giden öğrenciler bu maddenin kapsamı dışındadır.

Dersten Çekilme Usul ve Esasları

GNO yükseltmek amacı ile aldığım dersten çekilebilir miyim? 

- Fen Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine başvurarak dersten çekilebilirsiniz.Genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldığı bir dersten çekilen öğrencinin, çekildiği dersten sorumlu tutulmaması, o dersten çekilmeden önceki dönemde almış olduğu başarı notunun not durum belgesinde geçerli olması ve notun genel not ortalamasına katılması için öğrencinin dilekçe ile birimimize başvurması gerekir. Mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen öğrenciye ilgili ders için SD harf notu verilir.

Onur ve Yüksek Onur Belgesi nasıl alabilirim?

(1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Sınav sonucum beklediğimden düşük geldi. Ne yapabilirim?

-Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasından ilanını izleyen 5 işgünü içinde ilgili birime bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

Sınavlar öncesi ve sınav sırasında dikkat etmem gereken hususlar nelerdir?

-Sınavların öncesinde ve sınav sırasında dikkat etmeniz gereken hususlar SINAV AKIŞ ŞEMASINDA verilmiştir.

Not yükseltmek için daha önceden aldığım dersi yeniden alabilir miyim? Hangisi ortalamaya katılır?

-“Genel Not Ortalaması”nı yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. “Genel Not Ortalaması” hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin veya tekrar edilen seçmeli dersin en son kredisi ve notu esas alınır. Tekrar edilen seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda da en son alınan dersin kredisi ve notu esas alınır.

İNG325-İNG 326 Akademik İngilizce dersleri 72 AKTS lik ingilizce derslere dahil midir?

-Evet. Bu dersleri ancak hazırlık sınıfını geçmiş öğrenciler alabilir.

Hangi Yabancı Dersleri Almalıyım?

-Hazırlık Sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler;

İNG325 Akademik İngilizce III

İNG326 Akademik İngilizce IV

%100 Türkçe programlarda okuyan öğrenciler;
İNG187 İngilizce I

İNG188 İngilizce II derslerini almaları gerekir.

Kaç tane Mesleki Seçmeli (MS) ve Seçmeli (S) Ders almam gerekiyor?

Almanız gereken MS ve S dersleri bölümlere göre değişmekle birlikte bölümünüzdeki mezuniyet için gerekli derslerin sayısı için TIKLAYINIZ

Ne kadar sürede mezun olmam gerekir?

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık önlisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıldır. Bu süreler; öğrencinin, kayıtlı olduğu programa ilişkin dersleri almasıyla başlar ve öğrencinin kaydını yaptırmaması/yenilememesi, program süresinin işlemesini durdurmaz. Program süresinin sonunda mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
(2) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak zorunlu stajını henüz yapmayan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.
(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; önlisans programları için 8 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.
(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.
(5) Değişim programları kapsamında yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

-Ek Sınav hakkından nasıl yararlanabilirim?

MADDE 7 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için gerekli bütün derslerden geçer not aldığı hâlde 2,00 GNO’yu sağlayamadığından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere ve/veya derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddeleri hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve/veya not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ile İlgili Uygulama Esasları” çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

-Hazırlık Sınıfı maksimum ne kadar sürer? 

MADDE 15 –(1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencinin önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek 2 yıl içinde başarılı olması gerekir. Ayrıca “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca hazırlık eğitiminden muaf tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir.
(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uygulanır.

YÖK Zorunlu İngilizce derslerinden nasıl muaf olabilirim?

-YÖK zorunlu İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen zorunlu hazırlık sınıfı olmayan bölümlerin öğrencileri, Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden 50 ve üstü puan almak zorundadır. Başarı notu, Senato tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosuna göre değerlendirilir. CC ve üzerinde not alanlar başarılı kabul edilerek notları transkriptlerine işlenir. CC’nin altındaki notlar ise transkriptlere işlenmez.

(1) Öğretim dili Türkçe olan bir yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinden muaf olup olmayacağı, yükseköğretim kurumlarının senato kararıyla bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen seviye tespit ve/veya yeterlik sınavı ile tespit edilebileceği gibi, ayrı bir zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı uygulayarak da tespit edilebilir. Muafiyet şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler bu dersleri almak ve başarmak zorundadırlar.
(2) Zorunlu yabancı dil dersleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde o düzey için öngörülen yabancı dil bilgi düzeyini karşılayacak şekilde en az iki yarıyıl olarak programlanır.
(3) Zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olan veya bu dersleri almış ve başarılı olmuş öğrenciler için daha sonraki yarıyıllarda seçmeli yabancı dil dersleri açılabilir.

-Mezun olana kadar YÖK Seçmeli derslerinden kaç tane almalıyım? Bu dersler nelerdir?

2547 sayılı kanun Madde 5/ı "...zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur..." maddesi gereği öğrencilerimizin mezuniyet aşamasına gelene kadar YÖK Seçmeli dersleri olarak ifade edilen seçmeli derslerden en az birini alması gerekmektedir. Bu madde gereği üniversitemizde açılan ve aşağıda belirtilen dersler (veya daha önce alınmış benzer dersler olabilir.

KÜL 199 - Kültürel Etkinlikler dersi de bu kapsamda sayılmaktadır ancak artık üniversitemizde açılmadığı için aşağıdaki listede bulunmamaktadır.

YÖK SEÇMELİ DERSLER

BEÖ155        BEDEN EĞİTİMİ
MÜZ155        TÜRK HALK MÜZİĞİ
MÜZ157        TÜRK SANAT MÜZİĞİ
SAN155        SALON DANSLARI
SNT155        SANAT TARİHİ
SOS155        HALK DANSLARI
Mezun olana kadar YÖK seçmeli derslerden en az 1 tane almak zorundasınız.
 

-Başarısız olunan Zorunlu, Seçmeli, Mesleki Seçmeli dersleri tekrar almak zorunda mıyım?

FF ve DZ notu olan öğrencilerin bu dersleri açıldığı ilk dönemde mutlaka almaları gerekmektedir. Başarısız olunan zorunlu dersler başarılı oluncaya kadar alınmalıdır. Başarısız olunan mesleki seçmeli ve seçmeli derslerin yerine başka bir ders alınabilir. Bu takdirde ders seçimi yaparken mutlaka yerine işlemi yapılmalıdır.

- Almak istediğim ders Üniversitemizde açılmıyor. Yaz Okulunda Kurumdışından Ders Alabilmem İçin Neler Yapmalıyım?

Yaz okulunda kurum dışından ders alabilmek için TIKLAYINIZ 

-Kayıt Dondurmak istiyorum. Talebimi hangi yolu izleyerek gerçekleştirebilirim?

Kayıt dondurma talebiniz için haklı ve geçerli bir nedeniniz olması gerekir. Üniversitemiz usul ve esaslarına uyan bir gerekçeniz var ise web sayfamızda bulunan dilekçe yi doldurarak kanıtlarınızla birlikte öğrenci işlerine (elden ya da e-posta) teslim etmeniz gerekir.  Talebiniz FYK'da görüşülür ve karara bağlanır. Kayıt dondurma işlemleri dönemlik olup,  haklı ve geçerli nedeniniz devam ediyorsa bir sonraki yarıyıl başında yeniden başvurmanız gerekmektedir.

-Kayıt Dondurma sürem doldu. Bölümüme başlamak için ne yapmalıyım?

Herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Dondurma süreniz bitince Aktif öğrencilik süreciniz başlar.

-Azami Süremi Doldurdum. Ek sınav hakkından yararlanabilir miyim?

Azami sürelere ilşkin bilgiler için TIKLAYINIZ