Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Birlikte başarma ve sürekli iyileştirme yaklaşımı ile temel bilimler alanında fark yaratan, küresel değişim ve dönüşümlere uyum sağlayarak uluslararası alanda tanınan, değer yaratma odaklı nitelikli araştırmalar üreten yenilikçi bir fakülte olarak; alanına hâkim, analitik düşünce yeteneğine, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar yürütme becerisine sahip mezunlar yetiştirmek.
 

Vizyonumuz

Temel bilimlerde değer yaratan, değişimin ve dönüşümün öncüsü olan bir fakülte olmak.

 

Birim Öğrenme Çıktıları

• Analitik düşünme yeteneğine sahip, alanına hâkim, araştırmacı ve yenilikçidir.
• Alanında edindiği bilgilerle, bireysel, disiplinler arası ve çok disiplinli çalışmalar yapma becerisine sahiptir.
• Alanındaki temel cihaz, makine ve yazılımları kullanabilme, dijital çağın gerektirdiği teknolojiye uyum sağlama ve yenilik getirme becerisine sahiptir.
• Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik çalışmalar ve/veya mesleki eğitimlerle kişisel ve mesleki gelişimini sürdürme becerisine sahiptir.
• Sosyal sorumluluk sahibi, etik değerleri benimsemiş, doğaya saygılı ve çevre bilinci gelişmiş, topluma hizmet konularına duyarlıdır.

 

Bölümlerin Misyon ve Vizyonları için TIKLAYINIZ