Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğünce her yıl alınmakta olan yükseköğrenim öğrencilerinin yurt başvuruları ve
başvuruların değerlendirilmesine ilişkin işlemler, 2021-2022 akademik yılı itibarıyla YÖKSİS üzerinden
alınacak veriler doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

YÖKSİS üzerinde bilgisi bulunmayan öğrenciler yurt başvurusunda bulunamayacaklardır.
Başvuru öğrenci tarafından tamamlanmış olsa bile değerlendirme aşamasında öğrenim bilgileri YÖKSİS
üzerinden doğrulanamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu çerçevede, üniversitenizde yükseköğrenim gören öğrencilerin öğrenim bilgileri ile
üniversitenizin yükseköğretim programlarının sınıf, il, ilçe ve hazırlık bilgilerinin YÖKSİS ortamında
sürekli olarak güncel tutulması gerekmektedir. Yurt başvurusu esnasında öğrencilerin öğrenim bilgilerine
ilişkin sorun yaşamaları ve bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzle irtibata geçmeleri halinde, öğrenciler
öğrenim gördükleri üniversitelerin öğrenci işleri bürolarına yönlendirileceklerdir.