Gözetimli Dönem Sonu Sınavları Hakkında Dekanlık Açıklaması

Sevgili Öğrenciler,
Yükseköğretim Genel Kurulunun Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar konulu kararları ve Üniversitemiz Senatosunca onaylanan Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları ve FEDEK Akreditasyonumuz gereği dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılması esastır.
Bu çerçevede Fakülte Kurulumuzca 2020-2021 Akademik Yılı Güz yarıyılında yapılacak sınavlarda uygulanacak genel kurallar belirlenerek aşağıdaki linkte sizlere duyurulmuştur.
https://fen.eskisehir.edu.tr/sites/fen.eskisehir.edu.tr/files/files/Uzak...
Tüm hocalarımız ve öğrencilerimiz yayınlamış olduğumuz 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı Fen Fakültesi Uzaktan Yapılacak Dönem Sonu ve Bütünleme Sınavları ile İlgili Genel Kurallara uymakla yükümlüdür. Kurallarda belirtildiği üzere dijital ortamlarda yapılacak gözetimli sınavlarda dersi veren öğretim elemanı ve gözetmen olarak görevlendirilen öğretim elemanları tarafından kameralarınızın açık tutulması istenebilir. Bu koşullarda öğrenciler sınav süresince kameralarını açık tutmak zorundadır.  Fakültemizce ilan edilen genel kurallara ve öğretim elemanlarınca ilgili ders için ilan edilen sınav kurallarına uyacak şekilde gerçekleştirilecektir.
Hepimiz için zorlu olan bu dönemi birlikte, fedakârlıklar yaparak başarı ile yöneteceğimize inancımı belirterek, sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum.
Sevgi ve Saygılarımla...

Prof. Dr. Yeliz MERT KANTAR
Dekan