Araştırma Görevlisi Temsilcisi Seçimi (24.11.2020)

Sayın Araştırma Görevlileri,

Rektörlüğümüzden gelen ilgili yazıya istinaden; Fen fakültesi araştırma görevlisi temsilcisi seçimi aşağıdaki sürece göre yürütülecektir.

ESTÜ Araştırma Görevlisi temsilciliği yönergesi ve fakültemizde yapılacak seçime katılacak araştırma görevlisi listesi ek’tedir. Pandemi koşulları ve ek’teki yönergenin 8. Maddesinin 2. Fıkrası gereği; temsilci seçimi, gerekli tedbirler alınarak online ortamda gerçekleştirilecektir. Gereğini rica ederiz.

ESTÜ Araştırma görevlisi Temsilciliği Yönergesi

Fen Fakültesi Araştırma Görevlisi Temsilcisi Seçmen Listesi

 

24.11.2020, saat 17:00’a kadar:  Seçmen listelerinin ilanı (E-posta ve Fakülte web sayfası) ve liste ile ilgili itiraz/düzeltme taleplerinin fenfak@eskisehir.edu.tr adresine bildirilmeye başlanması.

08.12.2020, saat 17:00’a kadar: Seçmen listelerinin kesinleşmesi ve ilanı (E-posta ve Fakülte web sayfası)

10.12.2020, saat 17:00’a kadar: Fakülte Araştırma görevlisi temsilcisi adaylarının isimlerini fenfak@eskisehir.edu.tr adresine bildirmesi,

15.12.2020, saat 09:00-12:00 arası: Seçimin online ortamda gerçekleştirilmesi.

15.12.2020, saat 17:00’a kadar: Seçim sonuçlarının ilanı. (E-posta ve Fakülte web sayfası).