2021-2022 Akademik Yılı Ders Programları II. Taslak

Bölümlerin 2021-2022 Akademik Yılı Ders Programlarına ait II. Taslakları aşağıda verilmiştir.

Taslaklara olası itirazlar ilgili bölüm başkanlıklarına yapılacaktır. 2. Taslaklara son itiraz tarihi 12 Mayıs 2021'dir.

Biyoloji

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik