2021-2022 Akademik Yılı Ders Planları (I. Taslak)

Bölümlerin 2021-2022 Akademik Yılı Ders Programlarına ait I. Taslakları aşağıda verilmiştir.

Taslaklara olası itirazlar ilgili bölüm başkanlıklarına yapılacaktır. 1. Taslaklara son itiraz tarihi 22 Nisan 2021'dir.

Biyoloji

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik