2020-2021 Bahar Dönemi İle İlgili Dekanlık Açıklaması

Üniversitemiz Senatosunun 22 Şubat 2021 tarih ve 6 sayılı toplantısında alınan kararlara uygun olarak 26 Şubat 2021 tarihli Fakülte Kurulunda alınan kararla 2020-2021 Bahar Döneminde

BİY420 Biyoloji Uygulama,

FİZ432 Fizik Projesi II

ve KİM442 Kimya Uygulamaları II

dersleri öğrencinin talebi ve dersin hocasının gerekli önlemleri alması koşuluyla karma yöntemlerle verilebilecektir.

Bu dersler dışındaki diğer tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.

DEKANLIK