2020-2021 Bahar Dönemi Arasınav Tarihleri

Sevgili Fen Fakülteliler;

Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği;

MADDE 17 – (1) ve MADDE 17 – (2) hükümleri kapsamında 11.03.2021 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu toplantısında 2020-2021 Bahar dönemi için

I: Arasınav 5-9 NİSAN 2021

II: Arasınav 17-24 MAYIS 2021 haftası arasınav haftaları olarak belirlenmiştir.

Dönem sonu sınavları ile Bütünleme sınavları ise Akademik takvimde belirtildiği tarihlerde gerçekleştirilecektir.(Akademik Takvim)

2020-2021 Bahar döneminde de derslerde uygulanacak ölçme değerlendirme yöntemleri "Eskişehir Teknik Üniversitesi Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları" uyarınca dersin öğretim elemanı tarafından belirlenmektedir. Ayrıca Gözetimli Arasınava ve Dönem Sonu sınavına ilaveten sürece dayalı ilave (quiz, ödev, sözlü, portfolyo vb) ölçme değerlendirme yöntemlerinin de uygulanması tavsiye edilmektedir.

Usul ve esaslar uyarınca sınavlar sırasında öğretim elemanları sınav boyunca bilgisayarların kamerasının açık tutulmasını isteyebilir ve sınav güvenliği için gerekli diğer önlemleri uygulayabilir.

Herhangi bir sorun yaşamamanız için Usul ve Esaslar ile ESTUZEM sayfasında bulunan klavuzları incelemeniz ve belirtilen gereklilikleri sınavlar öncesinde yerine getirmeniz tavsiye edilmektedir.