2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları Takvimi

Yükseköğretim Genel Kurulunun “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki kararları esas alınarak Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen “Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları”na göre; 2020-2021 akademik yılı bahar döneminde dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır.

2020-2021 Öğretim yılı Bahar dönemi Dönem Sonu sınavları, Akademik Takvim uyarınca 16 - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin ÖĞRBİLSİS ve MERGEN sisteminden gelecek mesajları kontrol etmeleri, resmi iletişim kanallarından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Rektörlük ortak kodlu derslerin sınav programı Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

04.06.2021 Mesai bitimine kadar taslaklara olan taleplerinizi gerekçeleri ile birlikte ilgili Bölüm Başkanlıklarına bildirmeniz gerekmektedir. 

Biyoloji

Fizik

İstatistik

Kimya

Matematik